ועדת תרבות - יום הזכרון לשואה ולגבורה

יום הזכרון לשואה ולגבורה

 
הזמנה לטקס יום הזכרון לשואה ולגבורה
4.5.2016 | 19:30 | חדר אוכל