הורים יקרים ערב טוב,

השבוע אנחנו מציינים בגנים את יום המשפחה- 

המשפחה היא סביבה פיזית, ערכית, חברתית וחינוכית שבה
מסופקים צרכיו הבסיסיים, הפיזיים והרגשיים, של הילד ובה
בנית מערכת החוקים והערכים שלו. 

אלה יהיו  הבסיס להשתלבותו בחברה האנושית.

כמו כן הילד רוכש במשפחה כישורים אישיותיים המתבססים
על יחסי הגומלין שבינו לבין הסובבים אותו. את צורת היחסים
מתפתחת במשפחה הילד מעתיק מאוחר יותר ליחסיו עם
קבוצת החברים ועם המבוגרים ובעתיד למשפחתו. 

הקשר בין הגן למשפחתו של הילד...

ההורים הם המחנכים הראשונים והראשונים במעלה של
לדיהם. הם אחראים לביטחונם ולשלומם בכל עת.  לכל
חת מן המערכות -  הורים ומחנכים/גננות -  יש, אמונה
חינוכית, השקפת עולם, ערכים תרבותיים וכן יעדים חינוכיים. שיח משותף בין שתי המערכות מתוך כבוד הדדי מאפשר לבנות בסיס להכרה בחשיבות ובערך של האחר כדי לממש את האינטרס המשותף – שמירה על שלומו של הילד, טיפוחו וקידומו.

הקשר בין הגן למשפחתו של הילד נבנה החל מכניסתו למסגרת החינוכית ומתפתח לאורך כל תקופת שהותו שם. 

הקשר מתבסס על המפגש היום-יומי, על הפעילויות היזומות על ידי הצוות על המפגשים היזומים על ידי ההורים ועל התקשורת המזדמנת המתרחשת בין הורי הילד לצוות הגן.

 תהליך זה משפיע על הילד: התחושה  שהמחנכים האחראים לשלומו חברו יחד למענו מרגיעה אותו, מחזקת את ביטחונו ומאפשרת לו לפנות את העוצמות הטמונות בו לצמיחה. 

כולי תפילה שנמשיך להדק את הקשרים בנינו במהלך השנה.. 
בברכה,
לירז איזנר,
רכזת גיל הרך בטללים