מספרי טלפון שימושיים

טלפונים שימושיים - קיבוץ טללים

לעולם אל תעשה דברים שאחרים יכולים לעשות ויעשו כל עוד ישנם דברים שאחרים לא עשו ולא יעשו.

אמיליה ארהרט
טלפונים שימושיים - קיבוץ טללים
# פרטים טלפון
1 פקס מזכירות 08-6563622
2 הנהלת חשבונות 08-6563611
3 מזכירת קיבוץ 08-6563606
4 מזכירות טכנית 08-6563601
5 כוללת אנפה 08-6563612
6 כוללת נשר 08-6563680
7 גן דרור 08-6563617
8 גנון יען 08-6563624
9 רכזת חינוך 08-6563672
10 מטבח 08-6563620
11 רפת 08-6563689
12 רדימיקס 08-6563683/05
טלפונים שימושיים - כללי
# פרטים טלפון
1 מועצה אזורית רמת 08-6564111
2 מרפאה אזורית - בת שבע 08-6564176
3 מרפאה אזורית רחל 08-6564156
4 פקס מרפאה 08-6570589 
5 מתנ“ס 08-6564162
6 פקס מתנ“ס  08-6564100
7 כל בו משאבי שדה 08-6565106
קב”ט ומנהל מחלקת הביטחון:
# פרטים טלפון
# מוטי זנה @
1 טלפון 08-6564127
2 נייד 050-5326407
3 פקס 08-6564100
4 דואר אלקטרוני motiz@rng.org.il
מנהלת מרכז הבריאות (משויכת ל”כללית”):
# פרטים טלפון
# בת-שבע @
1 טלפון 08-6564176
2 נייד 050-5574566
3 פקס 08-6570589
4 דואר אלקטרוני batshevas@rng.org.il

טלפונים שימושיים

מספרי טלפון שימושיים, קיבוץ טללים ומועצה רמת נגב.
גר בקיבוץ? מחפש מידע על חינוך בקיבוץ? קליטה בקיבוץ? הרחבה ברמת נגב יזמות ברמת נגב ועוד?
בעמוד זה נמצאים מספרי טלפון של נציגים ואנשי קשר בקיבוץ טללים, מועצת רמת נגב ושרותים נוספים באיזור.
מזכירות המועצה ומשרד הפנים:
# פרטים פרטי התקשרות
1 סוניה רביבו @
1 טלפון 08-6564133
2 דואר אלקטרוני sonya@rng.org.il
קישורים מהאיזור
# יעד כתובת
1 אתר מועצה מקומית רמת נגב rng.org.il