עדכון תושבים - שעות פתיחת הבריכה חודש ספטמבר

שעות פתיחת הבריכה לחודש ספטמבר 2015

4/9 יום שישי 10:00-18:00 

5/9 שבת 10:00-18:00 

11/9 שישי 10:00-18:00 

12/9 שבת 10:00-18:00 

14/9 ראש השנה 10:00-18:00 

15/9 ראש השנה 10:00-18:00 

18/9 שישי 10:00-18:00 

19/9 שבת 10:00-18:00 

25/9 שישי 10:00-18:00 

26/9 שבת 10:00-18:00 

28/9 סוכות 10:00-18:00 

29/9 סוכות 10:00-18:00 

30/9 סוכות 10:00-18:00

בברכה,
לאה

עדכון תושבים - שעות פתיחת הבריכה חודש ספטמבר